All rights reserved - Lideka International | lideka@lideka.com | www.lideka.com | 2002-2015
Лидека България 

ЛиДеКа е водеща българска консултантска фирма, предлагаща професионални услуги на международни компании, които осъществяват бизнес с Китай и на китайски компании, които желаят да работят с България и Европа.

Фирма ЛиДеКа беше учредена като малка търговска компания в София,  с първоначална цел да бъде мост между производствени и търговски фирми в Китай и България. 

Понастоящем дейността на ЛиДеКа се фокусира върху проучване и осъществяване на разнообразни и ефективни бизнесотношения в Европа и Китай и предлагането на широк спектър от услуги за европейски и китайски фирми, които търсят нови  бизнес възможности.

 Нашата партньорска и агентска мрежа непрекъснато се разраства в основните градове и важни индустриални центрове в Китай и по света. 

Централните офиси на ЛиДеКа са в София и Пекин.

Влез във страницата >>

Lideka
Let us launch your next China adventure

www.lideka.com
EU-China
English
Bulgarian
Chinese
Lideka is a revenue-generating bridge between Chinese & European businesses and ideas
丽德卡:中国-欧洲经济贸易桥梁
北京泰周国际贸易有限公司  | 电话: 010-80776550 / 15321370259 | 地址: 红莲南路28号,6-1-20238,西城区,北京 | 电子邮件:lideka@lideka.com
Trade Services
Reproduction Furniture
Avi360 Exclusive Distributor for China